• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON THANH LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giao lưu "bé tài năng" cấp lớp, cấp trường năm học 2019-2020

UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MẦM NON THANH LỘC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:        /KH-MN   Thanh  Lộc, ngày         tháng 11  năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức giao lưu “bé tài năng” cấp lớp, trường năm học 2019 - 2020

 
 
 

            Thực hiện công văn số 473/PGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Phòng  GD&ĐT Can Lộc về việc tổ chức giao lưu “bé tài năng’ trong trường MN; Trường mầm non Thanh Lộc  xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu “bé tài năng” cấp lớp, cấp trường năm học 2019 – 2020 như sau:
           I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
           1. Mục đích.
- Phát triển năng khiếu của trẻ mẫu giáo, phát triển năng lực quan sát, khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng, sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng, hình thành các kỹ năng sống tích cực.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, không khí vui vẻ để trẻ thể hiện năng khiếu, tài năng của bản thân, sự phối hợp với bạn bè.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong trường mầm non.
- Là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả CSGD trẻ của các GV
2. Yêu cầu:
- Nội dung, hình thức tổ chức nhẹ nhàng, thiết thực, phù hợp với tâm sinh lý trẻ, chương trình giáo dục mầm non.
- Công tác tổ chức giao lưu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, khoa học, phù hợp với khả năng, năng khiếu, sở thích của trẻ; tổ chức giao lưu ở tất cả các nhóm lớp, tất cả trẻ được tham gia; thu hút được sự cổ vũ đông đảo, nhiệt tình của phụ huynh, mỗi lớp ít nhất 2/3 phụ huynh có mặt tham gia.
- Giao lưu cấp lớp (tổ chức cho cả nhà trẻ và mẫu giáo): Mỗi lớp thành lập 3-4 đội tùy số lượng trẻ/nhóm, lớp. Giao lưu cấp trường (chỉ tổ chức cho độ tuổi mẫu giáo): Mỗi lớp thành lập 01 đội (có thể tổ chức giao lưu theo độ tuổi hoặc giao lưu giữa các độ tuổi với nhau).
            II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC:
            Nội dung tổ chức:  Gồm 3 phần
         Phần 1. Trưng bày triển lãm sản phẩm của trẻ, đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên:
+ Đối với thi cấp lớp: GV bố trí khu vực cho từng đội trưng bày các sản phẩm của trẻ; đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên
+ Đối với thi câp trường: Nhà trường bố trí khu vực cho từng nhóm lớp, trưng bày các sản phẩm của trẻ; đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên.
Phần 2. Tổ chức giao lưu “Bé tài năng”:
  1. Phần giao lưu tài năng văn nghệ:
+ Đối với thi cấp lớp:
- Thời gian: 4-5 phút.
- Số lượng trẻ: 7-8 trẻ/ đội
- Nội dung: Trẻ thể hiện tài năng về hát múa, đọc thơ, kể chuyện, nhảy , …
+ Đối với thi câp trường
- Thời gian: 7-8 phút.
- Số lượng trẻ: 10 trẻ/ đội
- Nội dung: Trẻ thể hiện tài năng về hát múa, đọc thơ, kể chuyện…
b. Phần giao lưu tài năng tạo hình:
+ Đối với thi cấp lớp:
- Thời gian: 20 phút.
- Số lượng trẻ: 7-8 trẻ/ đội
- Nội dung: Trẻ thể hiện tài năng về tạo hình: Mỗi đội chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3-4 trẻ:
+ Nhóm 1: thể hiện tài năng, sự phối hợp cả nhóm để vẽ hoặc xé dán tạo thành một bức tranh.
+ Nhóm 2: thể hiện tài năng, sự phối hợp cả nhóm để nặn thành sản phẩm.
+ Đối với thi câp trường
- Thời gian: 20 phút.
- Số lượng trẻ: 10 trẻ/ đội
- Nội dung: Trẻ thể hiện tài năng về tạo hình: Mỗi đội chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 5 trẻ:
+ Nhóm 1: thể hiện tài năng, sự phối hợp cả nhóm để vẽ hoặc xé dán tạo thành một bức tranh.
+ Nhóm 2: thể hiện tài năng, sự phối hợp cả nhóm để nặn thành sản phẩm.
c. Phần giao lưu tài năng thể thao:
+ Đối với thi cấp lớp:
- Thời gian: 4-5 phút.
- Số lượng trẻ: 7-8 trẻ/ đội
- Nội dung: Trẻ thể hiện tài năng về thể thao: nhảy các vũ điệu, lắc vòng, erobic, nhảy chachacha,
+ Đối với thi câp trường
- Thời gian: 7-8 phút.
- Số lượng trẻ: 10 trẻ/ đội
- Nội dung: Trẻ thể hiện tài năng về thể thao: nhảy các vũ điệu, lắc vòng, erobic, cha cha cha, …
4. Thời gian:
- Tổ chức giao lưu ở các lớp: Ngày 14/11/2019.
- Tổ chức giao lưu ở cấp trường: Ngày 18/11/2019.
          5. Địa điểm:
+ Đối với thi cấp lớp: Tổ chức ơ các lớp
+ Đối với thi câp trường; Tổ chức ở sân trường
         
        III.  QUY ĐỊNH VỀ TÍNH ĐIỂM  VÀ XÉT GIẢI CẤP TRƯỜNG:
Cách tính điểm: Điểm của hoạt động giao lưu có tổng điểm là 40 điểm.
        Trong đó:
       Phần 1. Trưng bày triển lãm sản phẩm của trẻ, đồ dùng đồ chơi tự làm của giáo viên: 10 điểm
       Phần 2:
       + Giao lưu tài năng văn nghệ: 10 điểm
       + Giao lưu tài năng tạo hình: 10 điểm
       + Giao lưu tài năng thể thao: 10 điểm
            Ban tổ chức, ban giám khảo chọn 01 giải nhất, 01 giải nhì; 02 giải ba,  theo điểm từ cao xuống thấp của điểm dự thi.
            Trên đây là Kế hoạch tổ chức giao lưu “bé tài năng” cấp lớp, cấp trường năm học 2019- 2020. Đề nghị ban giám hiệu cùng toàn thể giáo viên nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, lịch trình quy định./.
 
Nơi nhận:
- CBGV trong trường;
- Lưu VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                  Lê Thị Mai Thanh
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website